ზოგადი პირობები

ტურისტული კომპანია შპს ”ვანილა სქაი ჯორჯია” ფიზიკურ პირებს სთავაზობს ონლაინ რეჟიმში ავიაბილეთების შეძენის სერვისს ადგილობრივ რეგულარულ ავიარეისებზე.

გადახდა შესაძლებელია Visa და MasterCard პლასტიკური ბარათებით.

ფრენებს ასრულებს ავიაკომპანია შპს “სერვისეირი” თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის მიმართულებით, ნატახტრის აეროპორტიდან მესტიის და ამბროლაურის მიმართულებით.

მესტიის და ამბროლაურის მიმართულებით ფრენები სრულდება ვიზუალური ფრენის წესებით და დამოკიდებულია ფაქტობრივ ამინდზე.

ონლაინ მეთოდით შეძენილი ბილეთის გაუქმება დაიშვება ფრენამდე სულ მცირე 48 საათით ადრე გაკეთებული განაცხადის საფუძველზე.

შეძენილ ბილეთში ფრენის თარიღის ან/და მგზავრის სახელის შეცვლა არ არის ნებადართული. ონლაინ მეთოდით ავიაბილეთის შეძენისას მყიდველს ეკისრება პასუხისმგებლობა ყველა სავალდებულო ველის სწორად შევსებაზე.

გაუქმებული ავიარეისის შემთხვევაში (გამოწვეული მეტეოროლოგიური პირობებით და/ან ავიაკომპანიის მიზეზით) ონლაინ შეძენილი ბილეთების საფასურის დაბრუნება ხდება იმავე პლასტიკური ბარათის ანგარიშზე, რომლითაც იქნა შეძენილი ბილეთი, რეისის გაუქმებიდან 30 დღის ვადაში. თანხის დაბრუნებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება ბანკს. ავიაბილეთების ონლაინ შეძენის სერვისი ფასიანია და მოიცავს ბილეთის საფასურის 3%-ს. აღნიშნული თანხა დაბრუნებას არ ექვემდებარება.

ონლაინ რეჟიმში ავიაბილეთების შეძენა შესაძლებელია გაფრენის დღემდე არაუმეტეს 90 დღით ადრე.

ჩვილები (3 წლამდე ბავშვები) მგზავრობენ სავარძლის/ადგილის გარეშე, თანმხლები სრულწლოვანის კალთაში.

ავიაკომპანია არ უზრუნველყოფს თბილისის და ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან/ში გამფრენი/ჩამომფრენი მგზავრების ავტოტრანსპორტით მომსახურებას.

ავიაკომპანია უზრუნველყოფს ნატახტრის აეროპრტიდან/ში გამფრენ/ჩამომფრენ მგზავრთა ტრანსპორტირებას ვარდების მოედნიდან (ლ. ქიაჩელის ქუჩის და ვარდების მოედნის კუთხე, ველოსიპედის ძეგლთან) ნატახტარის აეროპორტში და უკან.

ტრანსპორტი თბილისიდან გადის უშუალო რეისზე რეგისტრაციის დაწყებამდე 45 წუთით ადრე.

ორსული მგზავრები ვალდებულნი არიან რეისზე რეგისტრაციისას თან იქონიონ ექიმის წერილობითი ნებართვა თვითმფრინავით მგზავრობაზე.

რეისზე რეგისტრაციისას ყველა მგზავრი ვალდებულია თან იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, წინააღმდეგ შემთხვევაში მგზავრი რეისიზე არ დაიშვება.

თითოეულ მგზავრზე დაშვებული ბარგის წონა, მათ შორის ხელბარგი, არ უნდა აღემატებოდეს 15 კგ-ს.

ერთი ონლაინ ტრანზაქციით დაშვებულია არაუმეტეს 4 (ოთხი) ავიაბილეთის შეძენა. მგზავრი შეძენილ ბილეთზე ინფორმაციას იღებს მის მიერ მითითებულ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე.

Основные условия

Туристическая компания «Vanilla Sky Georgia» предлагает физическим лицам приобрести электронные билеты на внутренние регулярные авиарейсы в онлайн режиме на сайте компании.

К оплате принимаются пластиковые карты Visa и MasterCard.

Авиарейсы выполняются авиакомпанией “Service Air” из/в Международного аэропорта Тбилиси в Международный аэропорт Батуми и из аэропорта Натахтари в аэропорты Местия и Амбролаури.

Авиарейсы в Местию и Амбролаури выполняются по правилам визуальных полетов (ПВП) и перелет полностью зависит от метеорологических условий в пункте назначения (фактической погоды).

Электронные билеты подлежат возврату не позже чем за 48 часов до времени вылета рейса.

Изменение даты вылета и персональных данных пассажира в электронном билете запрещается. Правильное заполнение всех обязательных граф при приобретении электронного билета является ответственностью пассажира.

В случае отмены рейса (из-за погодных условий или по вине перевозчика/ авиакомпании) стоимость неиспользованного билета будет полностью возвращена пассажиру и перечислена на пластиковую карту, которая была использована при покупке билета в течении 30 дней от даты отмены рейса. За возврат суммы на карту ответственен банк. Услуга электронного приобретения билета платная, банковская транзакция составляет 3% от полной стоимости билета, которую дополнительно оплачивает пассажир. и эта сумма за услуги банка возврату не подлежат.

Приобретение онлайн билета можно не ранее, чем за 90 дней до даты вылета рейса.

Дети до 3х лет путешествуют без места, на руках у сопровождающего взрослого.

Пассажирам рейсов Международного аэропорта Тбилиси и Кутаиси не предоставляется бесплатное транспортирование из/в центр города.

Вылетающим/прилетающим пассажирам в аэропорт Натахтари предоставляется транспортировка до/из центра города Тбилиси (угол площади Республики и ул. Киачели, против памятника велосипеду). Микроавтобус выезжает за 45 минут до начала регистрации на рейс.

При регистрации на рейс пассажиры обязяны представить действующие документы, подтверждающие личность. Беременные пассажиры обязаны при регистрации на рейс предъявить справку от врача о разрешении на полет. При неимении соответствующих документов пассажир не будет допущен к рейсу.

Допускаемая норма багажа на одного пассажира не должна превышать 15 кг. включая ручную кладь.

Количество билетов при покупке онлайн ограничено до 4 (четырех) билетов за транзакцию.

Информацию о приобретенном билете пассажир получит по, указанному при приобретении билета электронному адресу.

Terms and Conditions

Travel Agency “Vanilla Sky Georgia, Ltd” offers individuals ticket purchase service online, via the agency website. Payments are accepted with Visa & MasterCard.

The flights are operated by airline company Service Air from Tbilisi International Airport to Batumi International Airport and from Natakhtari Airport to Ambrolauri and Mestia Airports.

Flight operations to Mestia and Ambrolauri are being conducted according to the visual flight rules and completely depend on weather conditions at the point of destination.

Online tickets are returnable not later than 48 hours prior to the departure time stated on the ticket.

Travel date change and passenger name change are not permitted. When purchasing ticket online, the passenger is responsible for submitting correct passenger information in required fields.

In case of flight cancellation (due to weather conditions or airline cancellation) the paid ticket amount will be fully refunded to the passenger, to the same card account that was used for the ticket purchase within 30 days from the cancellation date. The refund of the amount is responsibility of the bank.

Online ticket purchase includes additional bank transaction fee of 3% surcharge from the total ticket price, payable by the customer. The 3% surcharge is nonrefundable in case of any cancellation.

Tickets can be purchased online not earlier than 90 days prior to the flight date.

Passenger seats are not assigned to infants and they travel on the lap of an accompanying adult passenger.

Passenger transportation to/from Tbilisi International Airport is not provided.

Passengers taking flight from/to Natakhtari Airport are offered airport transfers. Departure point is Rose Revolution square (corner of Kiacheli str & Rose Revolution sq, by the Bicycle monument). Shuttle buses depart 45 minutes prior indicated flight check-in time.

All passengers (including infants and children) are required to present a valid ID or passport at check-in. Passengers who fail to present valid document will not be allowed to travel.

The baggage allowance per passenger, including hand luggage should not exceed 15 kg in total.

Each transaction allows maximum purchase of 4 (four) tickets per booking.

Purchased ticket with relevant information will be sent to the e-mail address submitted by the passenger.